Reservasjonsvilkår

1. Beskrivelse av tjenesten

Disse websidene er laget og forvaltet av selskapet ATHOS TRAVEL, s.r.o. Vi er formidlere mellom hoteller og brukere og gir våre kunder mulighet til å søke og reservere innkvartering på hoteller online. Våre tjenester bygger på opplysninger vi får fra hoteller. Selv om vi gjør alt for å sikre at alle opplysningene på disse websidene er korrekte, kan vi ikke garantere at alle opplysningene er fullstendige og helt presise. Vi kan heller ikke være ansvarlig for brudd eller ikke levering av opplysninger.

2. Det private

ATHOS TRAVEL har høye etiske standarder og respekterer ditt private liv. Vi gir dine persondata under ingen omstendigheter til tredje personer. For videre opplysninger vennligst se på våre vilkår for PERSONDATAVERN.

3. Garantering med kredittkort

Hoteller krever detaljer om kredittkortet som garanti for din reservasjon. Opplysningene om ditt kredittkort blir sendt direkte til det valgte hotellet. Når du reserverer et rom, inngår du automatisk en avtale med hotellet du har valgt. Vi skal ikke trekke noe gebyr fra ditt kredittkort fordi du skal betale for innkvarteringen på hotellet.

Du kan være sikker på at vi tar vårt ansvar for opplysningene om ditt kredittkort veldig alvorlig. Vi bruker industristandarden til teknologien "Secure Socket Layer (SSL)" til å skjule detaljer om ditt kredittkort. Dermed kan vi garantere at hver gjennomførte transaksjon er fullkomment trygg.

4. Uten gebyr

Våre tjenester er uten gebyr. Til forskjell fra andre operatører beregner ATHOS TRAVEL ikke noen andre gebyr til prisen for rom som reservasjonsgebyr.

5. Avbestilling

Ved opphevelse av oppholdet vennligst gå fram i samsvar med anvisningene gitt i den bekreftende e-posten. Hvis du opphever oppholdet etter hotellets avbestillingsvilkår, blir du ikke pålagt noe gebyr for opphevelsen. Vi anbefaler å lese hotellets avbestillingsvilkår nøye. Hvis du opphever oppholdet senere enn hotellet krever eller hvis du ikke kommer til innkvartering i det hele tatt, kan hotellet beregne et gebyr som vanligvis utgjør prisen for 1 natt. Legg merke til at ATHOS TRAVEL ikke vil beregne noe avbestillingsgebyr til deg.

6. Forbehold

Websidene til ATHOS TRAVEL er laget så nøye som mulig. Våre tjenester bygger på opplysninger vi får fra hoteller. Derfor er det hotellene som er ansvarlige for at disse opplysningen er korrekte. Hotellene kan endre opplysningene som pris og tilgjengelighet når som helst. Derfor kan vi ikke garantere at alle opplysninger er presise og uten feil. Vi kan heller ikke være ansvarlige for feil og upresisheter i opplysningene. Vennligst kontroller opplysningene før avtalen inngås, på basis av de gitte opplysningene.

Er det ikke bestemt annerledes, tilhører opphavsrettighetene til disse websidene selskapet ATHOS TRAVEL.

ATHOS TRAVEL er et registrert selskap i Tsjekkia. Våre tjenester tilsvarer tsjekkisk lovgivning.