Πλήρης τιμοκατάλογος Apartments V Lesicku

Lowest Internet Rates Guarantee

Αριθμός ατόμων + Μέγιστος αριθμός ατόμων Δωμάτιο
Τιμή Τιμή σε:
Κυ 22.7.2018
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 22.7.-25.7.) Special offer (1 nights at least) 250 95  EUR 250 95 EUR
Δε 23.7.2018
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 22.7.-25.7.) Special offer (1 nights at least) 250 85  EUR 250 85 EUR
Τρ 24.7.2018
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 22.7.-25.7.) Special offer (1 nights at least) 250 88  EUR 250 88 EUR
Τε 25.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 84  EUR 250 84 EUR
Πε 26.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 105  EUR 250 105 EUR
Πα 27.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 137  EUR 250 137 EUR
Σα 28.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 144  EUR 250 144 EUR
Κυ 29.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 103  EUR 250 103 EUR
Δε 30.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 85  EUR 250 85 EUR
Τρ 31.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 86  EUR 250 86 EUR
Τε 1.8.2018
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 1.8.-2.8.) Special offer (1 nights at least) 250 98  EUR 250 98 EUR
Πε 2.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 111  EUR 250 111 EUR
Πα 3.8.2018
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 3.8.-7.8.) Special offer (2 nights at least) 250 145  EUR 250 145 EUR
Σα 4.8.2018
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 3.8.-7.8.) Special offer (2 nights at least) 250 192  EUR 250 192 EUR
Κυ 5.8.2018
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 3.8.-7.8.) Special offer (1 nights at least) 250 100  EUR 250 100 EUR
Δε 6.8.2018
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 3.8.-7.8.) Special offer (1 nights at least) 250 89  EUR 250 89 EUR
Τρ 7.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 99  EUR 250 99 EUR
Τε 8.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 98  EUR 250 98 EUR
Πε 9.8.2018
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 9.8.-16.8.) Special offer (1 nights at least) 250 100  EUR 250 100 EUR
Πα 10.8.2018
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 9.8.-16.8.) Special offer (2 nights at least) 250 152  EUR 250 152 EUR
Σα 11.8.2018
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 9.8.-16.8.) Special offer (2 nights at least) 250 153  EUR 250 153 EUR
Κυ 12.8.2018
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 9.8.-16.8.) Special offer (1 nights at least) 250 103  EUR 250 103 EUR
Δε 13.8.2018
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 9.8.-16.8.) Special offer (1 nights at least) 250 99  EUR 250 99 EUR
Τρ 14.8.2018
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 9.8.-16.8.) Special offer (1 nights at least) 250 102  EUR 250 102 EUR
Τε 15.8.2018
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 9.8.-16.8.) Special offer (1 nights at least) 250 97  EUR 250 97 EUR
Πε 16.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 94  EUR 250 94 EUR
Πα 17.8.2018
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 17.8.-20.8.) Special offer (2 nights at least) 250 188  EUR 250 188 EUR
Σα 18.8.2018
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 17.8.-20.8.) Special offer (2 nights at least) 250 189  EUR 250 189 EUR
Κυ 19.8.2018
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 17.8.-20.8.) Special offer (1 nights at least) 250 101  EUR 250 101 EUR
Δε 20.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 102  EUR 250 102 EUR
Τρ 21.8.2018
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 21.8.-23.8.) Special offer (1 nights at least) 250 102  EUR 250 102 EUR
Τε 22.8.2018
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 21.8.-23.8.) Special offer (1 nights at least) 250 104  EUR 250 104 EUR
Πε 23.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 105  EUR 250 105 EUR
Πα 24.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 136  EUR 250 136 EUR
Σα 25.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 135  EUR 250 135 EUR
Κυ 26.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 106  EUR 250 106 EUR
Δε 27.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 91  EUR 250 91 EUR
Τρ 28.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 100  EUR 250 100 EUR
Τε 29.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 89  EUR 250 89 EUR
Πε 30.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 98  EUR 250 98 EUR
Πα 31.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 142  EUR 250 142 EUR
Σα 1.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 140  EUR 250 140 EUR
Κυ 2.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 90  EUR 250 90 EUR
Δε 3.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 88  EUR 250 88 EUR
Τρ 4.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 89  EUR 250 89 EUR
Τε 5.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 88  EUR 250 88 EUR
Πε 6.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 104  EUR 250 104 EUR
Πα 7.9.2018 - Σα 8.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 145  EUR 250 145 EUR
Κυ 9.9.2018 - Δε 10.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 101  EUR 250 101 EUR
Τρ 11.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 91  EUR 250 91 EUR
Τε 12.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 84  EUR 250 84 EUR
Πε 13.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 106  EUR 250 106 EUR
Πα 14.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 128  EUR 250 128 EUR
Σα 15.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 129  EUR 250 129 EUR
Κυ 16.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 96  EUR 250 96 EUR
Δε 17.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 95  EUR 250 95 EUR
Τρ 18.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 96  EUR 250 96 EUR
Τε 19.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 94  EUR 250 94 EUR
Πε 20.9.2018
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 20.9.-21.9.) Special offer (1 nights at least) 250 103  EUR 250 103 EUR
Πα 21.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 144  EUR 250 144 EUR
Σα 22.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 139  EUR 250 139 EUR
Κυ 23.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 122  EUR 250 122 EUR
Δε 24.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 110  EUR 250 110 EUR
Τρ 25.9.2018 - Τε 26.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 112  EUR 250 112 EUR
Πε 27.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 111  EUR 250 111 EUR
Πα 28.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 131  EUR 250 131 EUR
Σα 29.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 112  EUR 250 112 EUR
Κυ 30.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 91  EUR 250 91 EUR
Δε 1.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 101  EUR 250 101 EUR
Τρ 2.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 102  EUR 250 102 EUR
Τε 3.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 101  EUR 250 101 EUR
Πε 4.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 102  EUR 250 102 EUR
Πα 5.10.2018 - Σα 6.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 127  EUR 250 127 EUR
Κυ 7.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 99  EUR 250 99 EUR
Δε 8.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 93  EUR 250 93 EUR
Τρ 9.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 98  EUR 250 98 EUR
Τε 10.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 100  EUR 250 100 EUR
Πε 11.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 96  EUR 250 96 EUR
Πα 12.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 146  EUR 250 146 EUR
Σα 13.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 161  EUR 250 161 EUR
Κυ 14.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 113  EUR 250 113 EUR
Δε 15.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 118  EUR 250 118 EUR
Τρ 16.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 99  EUR 250 99 EUR
Τε 17.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 97  EUR 250 97 EUR
Πε 18.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 97  EUR 250 97 EUR
Πα 19.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 121  EUR 250 121 EUR
Σα 20.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 129  EUR 250 129 EUR
Κυ 21.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 98  EUR 250 98 EUR
Δε 22.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 98  EUR 250 98 EUR
Τρ 23.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 101  EUR 250 101 EUR
Τε 24.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 101  EUR 250 101 EUR
Πε 25.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 99  EUR 250 99 EUR
Πα 26.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 155  EUR 250 155 EUR
Σα 27.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 170  EUR 250 170 EUR
Κυ 28.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 108  EUR 250 108 EUR
Δε 29.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 107  EUR 250 107 EUR
Τρ 30.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 113  EUR 250 113 EUR
Τε 31.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 105  EUR 250 105 EUR
Πε 1.11.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 116  EUR 250 116 EUR
Πα 2.11.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 129  EUR 250 129 EUR
Σα 3.11.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 136  EUR 250 136 EUR
Κυ 4.11.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 74  EUR 250 74 EUR
Δε 5.11.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 76  EUR 250 76 EUR
Τρ 6.11.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 81  EUR 250 81 EUR
Τε 7.11.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 81  EUR 250 81 EUR
Πε 8.11.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Πα 9.11.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 86  EUR 250 86 EUR
Σα 10.11.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 87  EUR 250 87 EUR
Κυ 11.11.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Δε 12.11.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Τρ 13.11.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Τε 14.11.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Πε 15.11.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Πα 16.11.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 89  EUR 250 89 EUR
Σα 17.11.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 90  EUR 250 90 EUR
Κυ 18.11.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Δε 19.11.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Τρ 20.11.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Τε 21.11.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Πε 22.11.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Πα 23.11.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 88  EUR 250 88 EUR
Σα 24.11.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 87  EUR 250 87 EUR
Κυ 25.11.2018 - Δε 26.11.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Τρ 27.11.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Τε 28.11.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Πε 29.11.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 72  EUR 250 72 EUR
Πα 30.11.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 136  EUR 250 136 EUR
Σα 1.12.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 138  EUR 250 138 EUR
Κυ 2.12.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 69  EUR 250 69 EUR
Δε 3.12.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 69  EUR 250 69 EUR
Τρ 4.12.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 69  EUR 250 69 EUR
Τε 5.12.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 69  EUR 250 69 EUR
Πε 6.12.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 94  EUR 250 94 EUR
Πα 7.12.2018 - Σα 8.12.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 132  EUR 250 132 EUR
Κυ 9.12.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 79  EUR 250 79 EUR
Δε 10.12.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 79  EUR 250 79 EUR
Τρ 11.12.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 72  EUR 250 72 EUR
Τε 12.12.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 77  EUR 250 77 EUR
Πε 13.12.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 76  EUR 250 76 EUR
Πα 14.12.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 126  EUR 250 126 EUR
Σα 15.12.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 117  EUR 250 117 EUR
Κυ 16.12.2018 - Δε 17.12.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Τρ 18.12.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 70  EUR 250 70 EUR
Τε 19.12.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 71  EUR 250 71 EUR
Πε 20.12.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 92  EUR 250 92 EUR
Πα 21.12.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 177  EUR 250 177 EUR
Σα 22.12.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 178  EUR 250 178 EUR
Κυ 23.12.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 99  EUR 250 99 EUR
Δε 24.12.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 101  EUR 250 101 EUR
Τρ 25.12.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 100  EUR 250 100 EUR
Τε 26.12.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 98  EUR 250 98 EUR
Πε 27.12.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 134  EUR 250 134 EUR
Πα 28.12.2018
6+3 2 bedroom apartment 280  EUR 280 EUR
Σα 29.12.2018
6+3 2 bedroom apartment 321  EUR 321 EUR
Κυ 30.12.2018
6+3 2 bedroom apartment 350  EUR 350 EUR
Δε 31.12.2018
6+3 2 bedroom apartment 400  EUR 400 EUR