Πλήρης τιμοκατάλογος Apartments V Lesicku

Lowest Internet Rates Guarantee

Αριθμός ατόμων + Μέγιστος αριθμός ατόμων Δωμάτιο
Τιμή Τιμή σε:
Τρ 22.8.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 22.8.-25.8.) Special offer (1 nights at least) 150 69  EUR 150 69 EUR
Τε 23.8.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 22.8.-25.8.) Special offer (1 nights at least) 150 96  EUR 150 96 EUR
Πε 24.8.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 22.8.-25.8.) Special offer (1 nights at least) 150 69  EUR 150 69 EUR
Πα 25.8.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 76  EUR 150 76 EUR
Σα 26.8.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 26.8.-31.8.) Special offer (1 nights at least) 150 90  EUR 150 90 EUR
Κυ 27.8.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 26.8.-31.8.) Special offer (1 nights at least) 150 83  EUR 150 83 EUR
Δε 28.8.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 26.8.-31.8.) Special offer (1 nights at least) 150 69  EUR 150 69 EUR
Τρ 29.8.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 26.8.-31.8.) Special offer (1 nights at least) 150 69  EUR 150 69 EUR
Τε 30.8.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 26.8.-31.8.) Special offer (1 nights at least) 150 89  EUR 150 89 EUR
Πε 31.8.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 97  EUR 150 97 EUR
Πα 1.9.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 1.9.-3.9.) Special offer (2 nights at least) 150 110  EUR 150 110 EUR
Σα 2.9.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 1.9.-3.9.) Special offer (2 nights at least) 150 107  EUR 150 107 EUR
Κυ 3.9.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 81  EUR 150 81 EUR
Δε 4.9.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 4.9.-9.9.) Special offer (1 nights at least) 150 73  EUR 150 73 EUR
Τρ 5.9.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 4.9.-9.9.) Special offer (1 nights at least) 150 73  EUR 150 73 EUR
Τε 6.9.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 4.9.-9.9.) Special offer (1 nights at least) 150 69  EUR 150 69 EUR
Πε 7.9.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 4.9.-9.9.) Special offer (1 nights at least) 150 105  EUR 150 105 EUR
Πα 8.9.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 4.9.-9.9.) Special offer (2 nights at least) 150 94  EUR 150 94 EUR
Σα 9.9.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 150 89  EUR 150 89 EUR
Κυ 10.9.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 98  EUR 150 98 EUR
Δε 11.9.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 11.9.-15.9.) Special offer (1 nights at least) 150 94  EUR 150 94 EUR
Τρ 12.9.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 11.9.-15.9.) Special offer (1 nights at least) 150 86  EUR 150 86 EUR
Τε 13.9.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 11.9.-15.9.) Special offer (1 nights at least) 150 92  EUR 150 92 EUR
Πε 14.9.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 11.9.-15.9.) Special offer (1 nights at least) 150 85  EUR 150 85 EUR
Πα 15.9.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 150 126  EUR 150 126 EUR
Σα 16.9.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 16.9.-17.9.) Special offer (2 nights at least) 150 118  EUR 150 118 EUR
Κυ 17.9.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 97  EUR 150 97 EUR
Δε 18.9.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 18.9.-20.9.) Special offer (1 nights at least) 150 84  EUR 150 84 EUR
Τρ 19.9.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 18.9.-20.9.) Special offer (1 nights at least) 150 74  EUR 150 74 EUR
Τε 20.9.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 71  EUR 150 71 EUR
Πε 21.9.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 21.9.-22.9.) Special offer (1 nights at least) 150 92  EUR 150 92 EUR
Πα 22.9.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 150 121  EUR 150 121 EUR
Σα 23.9.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 150 140  EUR 150 140 EUR
Κυ 24.9.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 119  EUR 150 119 EUR
Δε 25.9.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 117  EUR 150 117 EUR
Τρ 26.9.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 26.9.-6.10.) Special offer (1 nights at least) 150 115  EUR 150 115 EUR
Τε 27.9.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 26.9.-6.10.) Special offer (1 nights at least) 150 116  EUR 150 116 EUR
Πε 28.9.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 26.9.-6.10.) Special offer (1 nights at least) 150 113  EUR 150 113 EUR
Πα 29.9.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 26.9.-6.10.) Special offer (3 nights at least) 150 86  EUR 150 86 EUR
Σα 30.9.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 26.9.-6.10.) Special offer (3 nights at least) 150 102  EUR 150 102 EUR
Κυ 1.10.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 26.9.-6.10.) Special offer (1 nights at least) 150 91  EUR 150 91 EUR
Δε 2.10.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 26.9.-6.10.) Special offer (1 nights at least) 150 90  EUR 150 90 EUR
Τρ 3.10.2017 - Τε 4.10.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 26.9.-6.10.) Special offer (1 nights at least) 150 76  EUR 150 76 EUR
Πε 5.10.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 26.9.-6.10.) Special offer (1 nights at least) 150 93  EUR 150 93 EUR
Πα 6.10.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 150 123  EUR 150 123 EUR
Σα 7.10.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 150 106  EUR 150 106 EUR
Κυ 8.10.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 77  EUR 150 77 EUR
Δε 9.10.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 9.10.-16.10.) Special offer (1 nights at least) 150 93  EUR 150 93 EUR
Τρ 10.10.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 9.10.-16.10.) Special offer (1 nights at least) 150 83  EUR 150 83 EUR
Τε 11.10.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 9.10.-16.10.) Special offer (1 nights at least) 150 75  EUR 150 75 EUR
Πε 12.10.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 9.10.-16.10.) Special offer (1 nights at least) 150 91  EUR 150 91 EUR
Πα 13.10.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 9.10.-16.10.) Special offer (2 nights at least) 150 101  EUR 150 101 EUR
Σα 14.10.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 9.10.-16.10.) Special offer (2 nights at least) 150 94  EUR 150 94 EUR
Κυ 15.10.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 9.10.-16.10.) Special offer (1 nights at least) 150 76  EUR 150 76 EUR
Δε 16.10.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 84  EUR 150 84 EUR
Τρ 17.10.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 83  EUR 150 83 EUR
Τε 18.10.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 82  EUR 150 82 EUR
Πε 19.10.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 89  EUR 150 89 EUR
Πα 20.10.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 20.10.-22.10.) Special offer (2 nights at least) 150 92  EUR 150 92 EUR
Σα 21.10.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 20.10.-22.10.) Special offer (2 nights at least) 150 102  EUR 150 102 EUR
Κυ 22.10.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 101  EUR 150 101 EUR
Δε 23.10.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 77  EUR 150 77 EUR
Τρ 24.10.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 69  EUR 150 69 EUR
Τε 25.10.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 75  EUR 150 75 EUR
Πε 26.10.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 70  EUR 150 70 EUR
Πα 27.10.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 150 79  EUR 150 79 EUR
Σα 28.10.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 28.10.-29.10.) Special offer (1 nights at least) 150 79  EUR 150 79 EUR
Κυ 29.10.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 81  EUR 150 81 EUR
Δε 30.10.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 81  EUR 150 81 EUR
Τρ 31.10.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 69  EUR 150 69 EUR
Τε 1.11.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 85  EUR 150 85 EUR
Πε 2.11.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 77  EUR 150 77 EUR
Πα 3.11.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 86  EUR 150 86 EUR
Σα 4.11.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 81  EUR 150 81 EUR
Κυ 5.11.2017 - Δε 6.11.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 69  EUR 150 69 EUR
Τρ 7.11.2017 - Πε 9.11.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 69  EUR 150 69 EUR
Πα 10.11.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 77  EUR 150 77 EUR
Σα 11.11.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 82  EUR 150 82 EUR
Κυ 12.11.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 69  EUR 150 69 EUR
Δε 13.11.2017 - Πε 16.11.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 69  EUR 150 69 EUR
Πα 17.11.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 74  EUR 150 74 EUR
Σα 18.11.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 81  EUR 150 81 EUR
Κυ 19.11.2017 - Τρ 21.11.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 69  EUR 150 69 EUR
Τε 22.11.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 69  EUR 150 69 EUR
Πε 23.11.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 23.11.-25.11.) Special offer (1 nights at least) 150 69  EUR 150 69 EUR
Πα 24.11.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 23.11.-25.11.) Special offer (1 nights at least) 150 92  EUR 150 92 EUR
Σα 25.11.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 90  EUR 150 90 EUR
Κυ 26.11.2017 - Τρ 28.11.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 69  EUR 150 69 EUR
Τε 29.11.2017 - Πε 30.11.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 29.11.-2.12.) Special offer (1 nights at least) 150 69  EUR 150 69 EUR
Πα 1.12.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 29.11.-2.12.) Special offer (1 nights at least) 150 88  EUR 150 88 EUR
Σα 2.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 86  EUR 150 86 EUR
Κυ 3.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 78  EUR 150 78 EUR
Δε 4.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 83  EUR 150 83 EUR
Τρ 5.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 78  EUR 150 78 EUR
Τε 6.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 78  EUR 150 78 EUR
Πε 7.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 84  EUR 150 84 EUR
Πα 8.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 92  EUR 150 92 EUR
Σα 9.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 95  EUR 150 95 EUR
Κυ 10.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 78  EUR 150 78 EUR
Δε 11.12.2017 - Τε 13.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 83  EUR 150 83 EUR
Πε 14.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 78  EUR 150 78 EUR
Πα 15.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 89  EUR 150 89 EUR
Σα 16.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 90  EUR 150 90 EUR
Κυ 17.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 78  EUR 150 78 EUR
Δε 18.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 78  EUR 150 78 EUR
Τρ 19.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 83  EUR 150 83 EUR
Τε 20.12.2017 - Πε 21.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 69  EUR 150 69 EUR
Πα 22.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 82  EUR 150 82 EUR
Σα 23.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 800 85  EUR 800 85 EUR
Κυ 24.12.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 24.12.-26.12.) Special offer (1 nights at least) 800 75  EUR 800 75 EUR
Δε 25.12.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 24.12.-26.12.) Special offer (1 nights at least) 800 93  EUR 800 93 EUR
Τρ 26.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 800 87  EUR 800 87 EUR
Τε 27.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 800 107  EUR 800 107 EUR
Πε 28.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (5 nights at least) 800 210  EUR 800 210 EUR
Πα 29.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (5 nights at least) 800 212  EUR 800 212 EUR
Σα 30.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (5 nights at least) 800 215  EUR 800 215 EUR
Κυ 31.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (5 nights at least) 800 687  EUR 800 687 EUR
Δε 1.1.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 800 220  EUR 800 220 EUR
Τρ 2.1.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 800 87  EUR 800 87 EUR
Τε 3.1.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 800 79  EUR 800 79 EUR
Πε 4.1.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 129  EUR 250 129 EUR
Πα 5.1.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 112  EUR 250 112 EUR
Σα 6.1.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 73  EUR 250 73 EUR
Κυ 7.1.2018 - Τε 17.1.2018
6+3 2 bedroom apartment 250  EUR 250 EUR
Πε 18.1.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 81  EUR 250 81 EUR
Πα 19.1.2018 - Πε 1.2.2018
6+3 2 bedroom apartment 250  EUR 250 EUR
Πα 2.2.2018 - Σα 3.2.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 84  EUR 250 84 EUR
Κυ 4.2.2018 - Κυ 11.2.2018
6+3 2 bedroom apartment 250  EUR 250 EUR
Δε 12.2.2018 - Τε 14.2.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 84  EUR 250 84 EUR
Πε 15.2.2018 - Πα 16.2.2018
6+3 2 bedroom apartment 250  EUR 250 EUR
Σα 17.2.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 92  EUR 250 92 EUR
Κυ 18.2.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 84  EUR 250 84 EUR
Δε 19.2.2018 - Πε 22.2.2018
6+3 2 bedroom apartment 250  EUR 250 EUR
Πα 23.2.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 98  EUR 250 98 EUR
Σα 24.2.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 96  EUR 250 96 EUR
Κυ 25.2.2018 - Πε 1.3.2018
6+3 2 bedroom apartment 250  EUR 250 EUR
Πα 2.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 94  EUR 250 94 EUR
Σα 3.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 91  EUR 250 91 EUR
Κυ 4.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 96  EUR 250 96 EUR
Δε 5.3.2018 - Πε 15.3.2018
6+3 2 bedroom apartment 250  EUR 250 EUR
Πα 16.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 100  EUR 250 100 EUR
Σα 17.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 98  EUR 250 98 EUR
Κυ 18.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 84  EUR 250 84 EUR
Δε 19.3.2018 - Τρ 20.3.2018
6+3 2 bedroom apartment 250  EUR 250 EUR
Τε 21.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 73  EUR 250 73 EUR
Πε 22.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 84  EUR 250 84 EUR
Πα 23.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 102  EUR 250 102 EUR
Σα 24.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 82  EUR 250 82 EUR
Κυ 25.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 88  EUR 250 88 EUR
Δε 26.3.2018 - Τρ 27.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 88  EUR 250 88 EUR
Τε 28.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 202  EUR 250 202 EUR
Πε 29.3.2018 - Πα 30.3.2018
6+3 2 bedroom apartment 250  EUR 250 EUR
Σα 31.3.2018
6+3 2 bedroom apartment 260  EUR 260 EUR
Κυ 1.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 130  EUR 250 130 EUR
Δε 2.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 150  EUR 250 150 EUR
Τρ 3.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 79  EUR 250 79 EUR
Τε 4.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 84  EUR 250 84 EUR
Πε 5.4.2018
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 5.4.-6.4.) Special offer (1 nights at least) 250 72  EUR 250 72 EUR
Πα 6.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 148  EUR 250 148 EUR
Σα 7.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 162  EUR 250 162 EUR
Κυ 8.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 94  EUR 250 94 EUR
Δε 9.4.2018 - Πα 13.4.2018
6+3 2 bedroom apartment 250  EUR 250 EUR
Σα 14.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 102  EUR 250 102 EUR
Κυ 15.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 88  EUR 250 88 EUR
Δε 16.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 101  EUR 250 101 EUR
Τρ 17.4.2018 - Τε 18.4.2018
6+3 2 bedroom apartment 250  EUR 250 EUR
Πε 19.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 87  EUR 250 87 EUR
Πα 20.4.2018 - Πε 17.5.2018
6+3 2 bedroom apartment 250  EUR 250 EUR
Πα 18.5.2018 - Σα 19.5.2018
6+3 2 bedroom apartment 285  EUR 285 EUR
Κυ 20.5.2018 - Πε 7.6.2018
6+3 2 bedroom apartment 250  EUR 250 EUR
Πα 8.6.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 96  EUR 250 96 EUR
Σα 9.6.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 102  EUR 250 102 EUR
Κυ 10.6.2018
6+3 2 bedroom apartment 250  EUR 250 EUR
Δε 11.6.2018 - Τρ 12.6.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 104  EUR 250 104 EUR
Τε 13.6.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 83  EUR 250 83 EUR
Πε 14.6.2018 - Σα 28.7.2018
6+3 2 bedroom apartment 250  EUR 250 EUR
Κυ 29.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 100  EUR 250 100 EUR
Δε 30.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 100  EUR 250 100 EUR
Τρ 31.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Τε 1.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Πε 2.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Πα 3.8.2018 - Σα 4.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 84  EUR 250 84 EUR
Κυ 5.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 98  EUR 250 98 EUR
Δε 6.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 98  EUR 250 98 EUR
Τρ 7.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Τε 8.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Πε 9.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Πα 10.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Σα 11.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 98  EUR 250 98 EUR
Κυ 12.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 98  EUR 250 98 EUR
Δε 13.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 98  EUR 250 98 EUR
Τρ 14.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 98  EUR 250 98 EUR
Τε 15.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Πε 16.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Πα 17.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Σα 18.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Κυ 19.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 101  EUR 250 101 EUR
Δε 20.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 101  EUR 250 101 EUR
Τρ 21.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Τε 22.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Πε 23.8.2018 - Δε 31.12.2018
6+3 2 bedroom apartment 250  EUR 250 EUR