Πλήρης τιμοκατάλογος Apartments V Lesicku

Lowest Internet Rates Guarantee

Αριθμός ατόμων + Μέγιστος αριθμός ατόμων Δωμάτιο
Τιμή Τιμή σε:
Πε 19.10.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 98  EUR 150 98 EUR
Πα 20.10.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 150 94  EUR 150 94 EUR
Σα 21.10.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 21.10.-22.10.) Special offer (2 nights at least) 150 93  EUR 150 93 EUR
Κυ 22.10.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 71  EUR 150 71 EUR
Δε 23.10.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 23.10.-30.10.) Special offer (1 nights at least) 150 69  EUR 150 69 EUR
Τρ 24.10.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 23.10.-30.10.) Special offer (1 nights at least) 150 72  EUR 150 72 EUR
Τε 25.10.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 23.10.-30.10.) Special offer (1 nights at least) 150 69  EUR 150 69 EUR
Πε 26.10.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 23.10.-30.10.) Special offer (1 nights at least) 150 69  EUR 150 69 EUR
Πα 27.10.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 23.10.-30.10.) Special offer (2 nights at least) 150 82  EUR 150 82 EUR
Σα 28.10.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 23.10.-30.10.) Special offer (1 nights at least) 150 112  EUR 150 112 EUR
Κυ 29.10.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 23.10.-30.10.) Special offer (1 nights at least) 150 108  EUR 150 108 EUR
Δε 30.10.2017 - Τρ 31.10.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 79  EUR 150 79 EUR
Τε 1.11.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 79  EUR 150 79 EUR
Πε 2.11.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 92  EUR 150 92 EUR
Πα 3.11.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 3.11.-5.11.) Special offer (1 nights at least) 150 97  EUR 150 97 EUR
Σα 4.11.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 3.11.-5.11.) Special offer (1 nights at least) 150 93  EUR 150 93 EUR
Κυ 5.11.2017 - Πε 9.11.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 69  EUR 150 69 EUR
Πα 10.11.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 80  EUR 150 80 EUR
Σα 11.11.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 11.11.-14.11.) Special offer (1 nights at least) 150 81  EUR 150 81 EUR
Κυ 12.11.2017 - Δε 13.11.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 11.11.-14.11.) Special offer (1 nights at least) 150 69  EUR 150 69 EUR
Τρ 14.11.2017 - Τε 15.11.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 69  EUR 150 69 EUR
Πε 16.11.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 74  EUR 150 74 EUR
Πα 17.11.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 73  EUR 150 73 EUR
Σα 18.11.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 18.11.-22.11.) Special offer (1 nights at least) 150 80  EUR 150 80 EUR
Κυ 19.11.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 18.11.-22.11.) Special offer (1 nights at least) 150 75  EUR 150 75 EUR
Δε 20.11.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 18.11.-22.11.) Special offer (1 nights at least) 150 69  EUR 150 69 EUR
Τρ 21.11.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 18.11.-22.11.) Special offer (1 nights at least) 150 76  EUR 150 76 EUR
Τε 22.11.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 69  EUR 150 69 EUR
Πε 23.11.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 69  EUR 150 69 EUR
Πα 24.11.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 71  EUR 150 71 EUR
Σα 25.11.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 76  EUR 150 76 EUR
Κυ 26.11.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 69  EUR 150 69 EUR
Δε 27.11.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 69  EUR 150 69 EUR
Τρ 28.11.2017 - Τε 29.11.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 69  EUR 150 69 EUR
Πε 30.11.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 30.11.-9.12.) Special offer (1 nights at least) 150 79  EUR 150 79 EUR
Πα 1.12.2017 - Σα 2.12.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 30.11.-9.12.) Special offer (1 nights at least) 150 88  EUR 150 88 EUR
Κυ 3.12.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 30.11.-9.12.) Special offer (1 nights at least) 150 69  EUR 150 69 EUR
Δε 4.12.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 30.11.-9.12.) Special offer (1 nights at least) 150 79  EUR 150 79 EUR
Τρ 5.12.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 30.11.-9.12.) Special offer (1 nights at least) 150 78  EUR 150 78 EUR
Τε 6.12.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 30.11.-9.12.) Special offer (1 nights at least) 150 74  EUR 150 74 EUR
Πε 7.12.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 30.11.-9.12.) Special offer (1 nights at least) 150 80  EUR 150 80 EUR
Πα 8.12.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 30.11.-9.12.) Special offer (1 nights at least) 150 121  EUR 150 121 EUR
Σα 9.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 124  EUR 150 124 EUR
Κυ 10.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 78  EUR 150 78 EUR
Δε 11.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 79  EUR 150 79 EUR
Τρ 12.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 84  EUR 150 84 EUR
Τε 13.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 71  EUR 150 71 EUR
Πε 14.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 75  EUR 150 75 EUR
Πα 15.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 81  EUR 150 81 EUR
Σα 16.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 92  EUR 150 92 EUR
Κυ 17.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 85  EUR 150 85 EUR
Δε 18.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 78  EUR 150 78 EUR
Τρ 19.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 76  EUR 150 76 EUR
Τε 20.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 69  EUR 150 69 EUR
Πε 21.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 78  EUR 150 78 EUR
Πα 22.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 150 93  EUR 150 93 EUR
Σα 23.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 800 122  EUR 800 122 EUR
Κυ 24.12.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 24.12.-26.12.) Special offer (1 nights at least) 800 121  EUR 800 121 EUR
Δε 25.12.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 24.12.-26.12.) Special offer (1 nights at least) 800 118  EUR 800 118 EUR
Τρ 26.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 800 90  EUR 800 90 EUR
Τε 27.12.2017
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 800 125  EUR 800 125 EUR
Πε 28.12.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 28.12.-2.1.) Special offer (5 nights at least) 800 167  EUR 800 167 EUR
Πα 29.12.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 28.12.-2.1.) Special offer (5 nights at least) 800 174  EUR 800 174 EUR
Σα 30.12.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 28.12.-2.1.) Special offer (5 nights at least) 800 205  EUR 800 205 EUR
Κυ 31.12.2017
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 28.12.-2.1.) Special offer (5 nights at least) 800 560  EUR 800 560 EUR
Δε 1.1.2018
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 28.12.-2.1.) Special offer (1 nights at least) 800 176  EUR 800 176 EUR
Τρ 2.1.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 800 217  EUR 800 217 EUR
Τε 3.1.2018
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 3.1.-6.1.) 800  EUR 800 EUR
Πε 4.1.2018
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 3.1.-6.1.) 800  EUR 800 EUR
Πα 5.1.2018
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 3.1.-6.1.) 800  EUR 800 EUR
Σα 6.1.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 210  EUR 250 210 EUR
Κυ 7.1.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Δε 8.1.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 69  EUR 250 69 EUR
Τρ 9.1.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 77  EUR 250 77 EUR
Τε 10.1.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 69  EUR 250 69 EUR
Πε 11.1.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 69  EUR 250 69 EUR
Πα 12.1.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 75  EUR 250 75 EUR
Σα 13.1.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Κυ 14.1.2018 - Τε 17.1.2018
6+3 2 bedroom apartment 250  EUR 250 EUR
Πε 18.1.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 81  EUR 250 81 EUR
Πα 19.1.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 84  EUR 250 84 EUR
Σα 20.1.2018 - Πα 26.1.2018
6+3 2 bedroom apartment 250  EUR 250 EUR
Σα 27.1.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 94  EUR 250 94 EUR
Κυ 28.1.2018 - Πε 1.2.2018
6+3 2 bedroom apartment 250  EUR 250 EUR
Πα 2.2.2018 - Σα 3.2.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 98  EUR 250 98 EUR
Κυ 4.2.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 86  EUR 250 86 EUR
Δε 5.2.2018 - Σα 10.2.2018
6+3 2 bedroom apartment 250  EUR 250 EUR
Κυ 11.2.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 92  EUR 250 92 EUR
Δε 12.2.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 74  EUR 250 74 EUR
Τρ 13.2.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 77  EUR 250 77 EUR
Τε 14.2.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 78  EUR 250 78 EUR
Πε 15.2.2018
6+3 2 bedroom apartment 250  EUR 250 EUR
Πα 16.2.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 83  EUR 250 83 EUR
Σα 17.2.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 101  EUR 250 101 EUR
Κυ 18.2.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 76  EUR 250 76 EUR
Δε 19.2.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 74  EUR 250 74 EUR
Τρ 20.2.2018 - Πε 22.2.2018
6+3 2 bedroom apartment 250  EUR 250 EUR
Πα 23.2.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 117  EUR 250 117 EUR
Σα 24.2.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 120  EUR 250 120 EUR
Κυ 25.2.2018
6+3 2 bedroom apartment 250  EUR 250 EUR
Δε 26.2.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 76  EUR 250 76 EUR
Τρ 27.2.2018 - Τε 28.2.2018
6+3 2 bedroom apartment 250  EUR 250 EUR
Πε 1.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 78  EUR 250 78 EUR
Πα 2.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 122  EUR 250 122 EUR
Σα 3.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 124  EUR 250 124 EUR
Κυ 4.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 74  EUR 250 74 EUR
Δε 5.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 70  EUR 250 70 EUR
Τρ 6.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 69  EUR 250 69 EUR
Τε 7.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 69  EUR 250 69 EUR
Πε 8.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 78  EUR 250 78 EUR
Πα 9.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 97  EUR 250 97 EUR
Σα 10.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 95  EUR 250 95 EUR
Κυ 11.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 71  EUR 250 71 EUR
Δε 12.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 70  EUR 250 70 EUR
Τρ 13.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 69  EUR 250 69 EUR
Τε 14.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 69  EUR 250 69 EUR
Πε 15.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 91  EUR 250 91 EUR
Πα 16.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 135  EUR 250 135 EUR
Σα 17.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 134  EUR 250 134 EUR
Κυ 18.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 89  EUR 250 89 EUR
Δε 19.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 70  EUR 250 70 EUR
Τρ 20.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 73  EUR 250 73 EUR
Τε 21.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 71  EUR 250 71 EUR
Πε 22.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Πα 23.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 103  EUR 250 103 EUR
Σα 24.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 105  EUR 250 105 EUR
Κυ 25.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 110  EUR 250 110 EUR
Δε 26.3.2018 - Τρ 27.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 79  EUR 250 79 EUR
Τε 28.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 159  EUR 250 159 EUR
Πε 29.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (4 nights at least) 250 147  EUR 250 147 EUR
Πα 30.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (4 nights at least) 250 229  EUR 250 229 EUR
Σα 31.3.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (4 nights at least) 250 177  EUR 250 177 EUR
Κυ 1.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 128  EUR 250 128 EUR
Δε 2.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 77  EUR 250 77 EUR
Τρ 3.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 92  EUR 250 92 EUR
Τε 4.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 88  EUR 250 88 EUR
Πε 5.4.2018
6+3 2 bedroom apartment (Κατεχόμενα: 5.4.-6.4.) Special offer (1 nights at least) 250 115  EUR 250 115 EUR
Πα 6.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 148  EUR 250 148 EUR
Σα 7.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 147  EUR 250 147 EUR
Κυ 8.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 98  EUR 250 98 EUR
Δε 9.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 98  EUR 250 98 EUR
Τρ 10.4.2018 - Πε 12.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 69  EUR 250 69 EUR
Πα 13.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 140  EUR 250 140 EUR
Σα 14.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 148  EUR 250 148 EUR
Κυ 15.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 108  EUR 250 108 EUR
Δε 16.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 98  EUR 250 98 EUR
Τρ 17.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 99  EUR 250 99 EUR
Τε 18.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 89  EUR 250 89 EUR
Πε 19.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 91  EUR 250 91 EUR
Πα 20.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 186  EUR 250 186 EUR
Σα 21.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 176  EUR 250 176 EUR
Κυ 22.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 103  EUR 250 103 EUR
Δε 23.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 104  EUR 250 104 EUR
Τρ 24.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 114  EUR 250 114 EUR
Τε 25.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 113  EUR 250 113 EUR
Πε 26.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 141  EUR 250 141 EUR
Πα 27.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (3 nights at least) 250 196  EUR 250 196 EUR
Σα 28.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (3 nights at least) 250 195  EUR 250 195 EUR
Κυ 29.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (3 nights at least) 250 196  EUR 250 196 EUR
Δε 30.4.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 177  EUR 250 177 EUR
Τρ 1.5.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 219  EUR 250 219 EUR
Τε 2.5.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 222  EUR 250 222 EUR
Πε 3.5.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 221  EUR 250 221 EUR
Πα 4.5.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (3 nights at least) 250 234  EUR 250 234 EUR
Σα 5.5.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (3 nights at least) 250 233  EUR 250 233 EUR
Κυ 6.5.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 200  EUR 250 200 EUR
Δε 7.5.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 192  EUR 250 192 EUR
Τρ 8.5.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 191  EUR 250 191 EUR
Τε 9.5.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 193  EUR 250 193 EUR
Πε 10.5.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (3 nights at least) 250 195  EUR 250 195 EUR
Πα 11.5.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (3 nights at least) 250 233  EUR 250 233 EUR
Σα 12.5.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (3 nights at least) 250 235  EUR 250 235 EUR
Κυ 13.5.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 178  EUR 250 178 EUR
Δε 14.5.2018 - Τρ 15.5.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 155  EUR 250 155 EUR
Τε 16.5.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 157  EUR 250 157 EUR
Πε 17.5.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 153  EUR 250 153 EUR
Πα 18.5.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (3 nights at least) 250 240  EUR 250 240 EUR
Σα 19.5.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (3 nights at least) 250 241  EUR 250 241 EUR
Κυ 20.5.2018 - Τρ 22.5.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 173  EUR 250 173 EUR
Τε 23.5.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 172  EUR 250 172 EUR
Πε 24.5.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 173  EUR 250 173 EUR
Πα 25.5.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (3 nights at least) 250 247  EUR 250 247 EUR
Σα 26.5.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (3 nights at least) 250 248  EUR 250 248 EUR
Κυ 27.5.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 182  EUR 250 182 EUR
Δε 28.5.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 174  EUR 250 174 EUR
Τρ 29.5.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 179  EUR 250 179 EUR
Τε 30.5.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 148  EUR 250 148 EUR
Πε 31.5.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 149  EUR 250 149 EUR
Πα 1.6.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 159  EUR 250 159 EUR
Σα 2.6.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 169  EUR 250 169 EUR
Κυ 3.6.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 118  EUR 250 118 EUR
Δε 4.6.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 128  EUR 250 128 EUR
Τρ 5.6.2018 - Τε 6.6.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 132  EUR 250 132 EUR
Πε 7.6.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 144  EUR 250 144 EUR
Πα 8.6.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 136  EUR 250 136 EUR
Σα 9.6.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 137  EUR 250 137 EUR
Κυ 10.6.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 121  EUR 250 121 EUR
Δε 11.6.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 132  EUR 250 132 EUR
Τρ 12.6.2018 - Τε 13.6.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 69  EUR 250 69 EUR
Πε 14.6.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 124  EUR 250 124 EUR
Πα 15.6.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 122  EUR 250 122 EUR
Σα 16.6.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 141  EUR 250 141 EUR
Κυ 17.6.2018 - Δε 18.6.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 124  EUR 250 124 EUR
Τρ 19.6.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 122  EUR 250 122 EUR
Τε 20.6.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 124  EUR 250 124 EUR
Πε 21.6.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 106  EUR 250 106 EUR
Πα 22.6.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 117  EUR 250 117 EUR
Σα 23.6.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 110  EUR 250 110 EUR
Κυ 24.6.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 121  EUR 250 121 EUR
Δε 25.6.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 89  EUR 250 89 EUR
Τρ 26.6.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 79  EUR 250 79 EUR
Τε 27.6.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 82  EUR 250 82 EUR
Πε 28.6.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 108  EUR 250 108 EUR
Πα 29.6.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 123  EUR 250 123 EUR
Σα 30.6.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 125  EUR 250 125 EUR
Κυ 1.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 104  EUR 250 104 EUR
Δε 2.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 95  EUR 250 95 EUR
Τρ 3.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 101  EUR 250 101 EUR
Τε 4.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 99  EUR 250 99 EUR
Πε 5.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (3 nights at least) 250 133  EUR 250 133 EUR
Πα 6.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (3 nights at least) 250 126  EUR 250 126 EUR
Σα 7.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (3 nights at least) 250 226  EUR 250 226 EUR
Κυ 8.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 166  EUR 250 166 EUR
Δε 9.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 83  EUR 250 83 EUR
Τρ 10.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 90  EUR 250 90 EUR
Τε 11.7.2018 - Πε 12.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 85  EUR 250 85 EUR
Πα 13.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 108  EUR 250 108 EUR
Σα 14.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 148  EUR 250 148 EUR
Κυ 15.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 104  EUR 250 104 EUR
Δε 16.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 118  EUR 250 118 EUR
Τρ 17.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 114  EUR 250 114 EUR
Τε 18.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 116  EUR 250 116 EUR
Πε 19.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 118  EUR 250 118 EUR
Πα 20.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 155  EUR 250 155 EUR
Σα 21.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 91  EUR 250 91 EUR
Κυ 22.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 102  EUR 250 102 EUR
Δε 23.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 73  EUR 250 73 EUR
Τρ 24.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 85  EUR 250 85 EUR
Τε 25.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 74  EUR 250 74 EUR
Πε 26.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 83  EUR 250 83 EUR
Πα 27.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 92  EUR 250 92 EUR
Σα 28.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 83  EUR 250 83 EUR
Κυ 29.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 106  EUR 250 106 EUR
Δε 30.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 92  EUR 250 92 EUR
Τρ 31.7.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 81  EUR 250 81 EUR
Τε 1.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Πε 2.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 83  EUR 250 83 EUR
Πα 3.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 102  EUR 250 102 EUR
Σα 4.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 102  EUR 250 102 EUR
Κυ 5.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 104  EUR 250 104 EUR
Δε 6.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 84  EUR 250 84 EUR
Τρ 7.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 101  EUR 250 101 EUR
Τε 8.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 69  EUR 250 69 EUR
Πε 9.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 69  EUR 250 69 EUR
Πα 10.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 69  EUR 250 69 EUR
Σα 11.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 82  EUR 250 82 EUR
Κυ 12.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 86  EUR 250 86 EUR
Δε 13.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 81  EUR 250 81 EUR
Τρ 14.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 70  EUR 250 70 EUR
Τε 15.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 104  EUR 250 104 EUR
Πε 16.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 69  EUR 250 69 EUR
Πα 17.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 90  EUR 250 90 EUR
Σα 18.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 74  EUR 250 74 EUR
Κυ 19.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 70  EUR 250 70 EUR
Δε 20.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 71  EUR 250 71 EUR
Τρ 21.8.2018 - Τε 22.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 69  EUR 250 69 EUR
Πε 23.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 72  EUR 250 72 EUR
Πα 24.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 73  EUR 250 73 EUR
Σα 25.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 69  EUR 250 69 EUR
Κυ 26.8.2018 - Δε 27.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 121  EUR 250 121 EUR
Τρ 28.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 90  EUR 250 90 EUR
Τε 29.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 90  EUR 250 90 EUR
Πε 30.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 146  EUR 250 146 EUR
Πα 31.8.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 126  EUR 250 126 EUR
Σα 1.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 121  EUR 250 121 EUR
Κυ 2.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 102  EUR 250 102 EUR
Δε 3.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 102  EUR 250 102 EUR
Τρ 4.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 82  EUR 250 82 EUR
Τε 5.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 82  EUR 250 82 EUR
Πε 6.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 82  EUR 250 82 EUR
Πα 7.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 108  EUR 250 108 EUR
Σα 8.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 90  EUR 250 90 EUR
Κυ 9.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 102  EUR 250 102 EUR
Δε 10.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 102  EUR 250 102 EUR
Τρ 11.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 102  EUR 250 102 EUR
Τε 12.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 82  EUR 250 82 EUR
Πε 13.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Πα 14.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 92  EUR 250 92 EUR
Σα 15.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 91  EUR 250 91 EUR
Κυ 16.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 100  EUR 250 100 EUR
Δε 17.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 100  EUR 250 100 EUR
Τρ 18.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 100  EUR 250 100 EUR
Τε 19.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Πε 20.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Πα 21.9.2018 - Σα 22.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 98  EUR 250 98 EUR
Κυ 23.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 98  EUR 250 98 EUR
Δε 24.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 138  EUR 250 138 EUR
Τρ 25.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 149  EUR 250 149 EUR
Τε 26.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 130  EUR 250 130 EUR
Πε 27.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 142  EUR 250 142 EUR
Πα 28.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Σα 29.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Κυ 30.9.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 100  EUR 250 100 EUR
Δε 1.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 100  EUR 250 100 EUR
Τρ 2.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 100  EUR 250 100 EUR
Τε 3.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 80  EUR 250 80 EUR
Πε 4.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 69  EUR 250 69 EUR
Πα 5.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 81  EUR 250 81 EUR
Σα 6.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 100  EUR 250 100 EUR
Κυ 7.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 100  EUR 250 100 EUR
Δε 8.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 115  EUR 250 115 EUR
Τρ 9.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 128  EUR 250 128 EUR
Τε 10.10.2018 - Πε 11.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 107  EUR 250 107 EUR
Πα 12.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 81  EUR 250 81 EUR
Σα 13.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 100  EUR 250 100 EUR
Κυ 14.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 100  EUR 250 100 EUR
Δε 15.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 100  EUR 250 100 EUR
Τρ 16.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 100  EUR 250 100 EUR
Τε 17.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 81  EUR 250 81 EUR
Πε 18.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 250 82  EUR 250 82 EUR
Πα 19.10.2018
6+3 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 250 82  EUR 250 82 EUR
Σα 20.10.2018 - Δε 31.12.2018
6+3 2 bedroom apartment 250  EUR 250 EUR