Πλήρης τιμοκατάλογος Apartments Jungmann

Lowest Internet Rates Guarantee

Αριθμός ατόμων + Μέγιστος αριθμός ατόμων Δωμάτιο
Τιμή Τιμή σε:
Κυ 23.4.2017
6+2 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 200 165  EUR 200 165 EUR
7+5 3 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 300 247  EUR 300 247 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior Special offer (1 nights at least) 300 247  EUR 300 247 EUR
Δε 24.4.2017
6+2 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 200 164  EUR 200 164 EUR
7+5 3 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 300 243  EUR 300 243 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior Special offer (1 nights at least) 300 243  EUR 300 243 EUR
Τρ 25.4.2017
6+2 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 200 164  EUR 200 164 EUR
7+5 3 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 300 244  EUR 300 244 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior Special offer (1 nights at least) 300 244  EUR 300 244 EUR
Τε 26.4.2017
6+2 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 200 163  EUR 200 163 EUR
7+5 3 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 300 235  EUR 300 235 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior Special offer (1 nights at least) 300 235  EUR 300 235 EUR
Πε 27.4.2017
6+2 2 bedroom apartment 250  EUR 250 EUR
7+5 3 bedroom apartment 400  EUR 400 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 400  EUR 400 EUR
Πα 28.4.2017
6+2 2 bedroom apartment 233  EUR 233 EUR
7+5 3 bedroom apartment 371  EUR 371 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 371  EUR 371 EUR
Σα 29.4.2017 - Κυ 30.4.2017
6+2 2 bedroom apartment 233  EUR 233 EUR
7+5 3 bedroom apartment 372  EUR 372 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 372  EUR 372 EUR
Δε 1.5.2017
6+2 2 bedroom apartment 250  EUR 250 EUR
7+5 3 bedroom apartment 400  EUR 400 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 400  EUR 400 EUR
Τρ 2.5.2017
6+2 2 bedroom apartment 250  EUR 250 EUR
7+5 3 bedroom apartment 401  EUR 401 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 401  EUR 401 EUR
Τε 3.5.2017
6+2 2 bedroom apartment 251  EUR 251 EUR
7+5 3 bedroom apartment 401  EUR 401 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 401  EUR 401 EUR
Πε 4.5.2017
6+2 2 bedroom apartment 250  EUR 250 EUR
7+5 3 bedroom apartment 400  EUR 400 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 400  EUR 400 EUR
Πα 5.5.2017
6+2 2 bedroom apartment 252  EUR 252 EUR
7+5 3 bedroom apartment 401  EUR 401 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 401  EUR 401 EUR
Σα 6.5.2017
6+2 2 bedroom apartment 251  EUR 251 EUR
7+5 3 bedroom apartment 400  EUR 400 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 400  EUR 400 EUR
Κυ 7.5.2017
6+2 2 bedroom apartment 251  EUR 251 EUR
7+5 3 bedroom apartment 396  EUR 396 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 396  EUR 396 EUR
Δε 8.5.2017
6+2 2 bedroom apartment 252  EUR 252 EUR
7+5 3 bedroom apartment 400  EUR 400 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 400  EUR 400 EUR
Τρ 9.5.2017
6+2 2 bedroom apartment 250  EUR 250 EUR
7+5 3 bedroom apartment 399  EUR 399 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 399  EUR 399 EUR
Τε 10.5.2017
6+2 2 bedroom apartment 238  EUR 238 EUR
7+5 3 bedroom apartment 378  EUR 378 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 378  EUR 378 EUR
Πε 11.5.2017
6+2 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 200 171  EUR 200 171 EUR
7+5 3 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 300 272  EUR 300 272 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior Special offer (1 nights at least) 300 272  EUR 300 272 EUR
Πα 12.5.2017
6+2 2 bedroom apartment Special offer (3 nights at least) 200 190  EUR 200 190 EUR
7+5 3 bedroom apartment 305  EUR 305 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 305  EUR 305 EUR
Σα 13.5.2017
6+2 2 bedroom apartment Special offer (3 nights at least) 200 190  EUR 200 190 EUR
7+5 3 bedroom apartment 304  EUR 304 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 304  EUR 304 EUR
Κυ 14.5.2017
6+2 2 bedroom apartment 250  EUR 250 EUR
7+5 3 bedroom apartment 400  EUR 400 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 400  EUR 400 EUR
Δε 15.5.2017
6+2 2 bedroom apartment 252  EUR 252 EUR
7+5 3 bedroom apartment 401  EUR 401 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 401  EUR 401 EUR
Τρ 16.5.2017
6+2 2 bedroom apartment 251  EUR 251 EUR
7+5 3 bedroom apartment 401  EUR 401 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 401  EUR 401 EUR
Τε 17.5.2017
6+2 2 bedroom apartment 250  EUR 250 EUR
7+5 3 bedroom apartment 400  EUR 400 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 400  EUR 400 EUR
Πε 18.5.2017
6+2 2 bedroom apartment 251  EUR 251 EUR
7+5 3 bedroom apartment 400  EUR 400 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 400  EUR 400 EUR
Πα 19.5.2017
6+2 2 bedroom apartment 251  EUR 251 EUR
7+5 3 bedroom apartment 400  EUR 400 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 400  EUR 400 EUR
Σα 20.5.2017
6+2 2 bedroom apartment 213  EUR 213 EUR
7+5 3 bedroom apartment 342  EUR 342 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 342  EUR 342 EUR
Κυ 21.5.2017
6+2 2 bedroom apartment 213  EUR 213 EUR
7+5 3 bedroom apartment 341  EUR 341 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 341  EUR 341 EUR
Δε 22.5.2017
6+2 2 bedroom apartment 213  EUR 213 EUR
7+5 3 bedroom apartment 340  EUR 340 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 340  EUR 340 EUR
Τρ 23.5.2017
6+2 2 bedroom apartment 212  EUR 212 EUR
7+5 3 bedroom apartment 341  EUR 341 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 341  EUR 341 EUR
Τε 24.5.2017
6+2 2 bedroom apartment 251  EUR 251 EUR
7+5 3 bedroom apartment 402  EUR 402 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 402  EUR 402 EUR
Πε 25.5.2017
6+2 2 bedroom apartment 250  EUR 250 EUR
7+5 3 bedroom apartment 404  EUR 404 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 404  EUR 404 EUR
Πα 26.5.2017
6+2 2 bedroom apartment 235  EUR 235 EUR
7+5 3 bedroom apartment 376  EUR 376 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 376  EUR 376 EUR
Σα 27.5.2017
6+2 2 bedroom apartment 238  EUR 238 EUR
7+5 3 bedroom apartment 379  EUR 379 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 379  EUR 379 EUR
Κυ 28.5.2017
6+2 2 bedroom apartment 235  EUR 235 EUR
7+5 3 bedroom apartment 376  EUR 376 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 376  EUR 376 EUR
Δε 29.5.2017
6+2 2 bedroom apartment 250  EUR 250 EUR
7+5 3 bedroom apartment 398  EUR 398 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 398  EUR 398 EUR
Τρ 30.5.2017
6+2 2 bedroom apartment 250  EUR 250 EUR
7+5 3 bedroom apartment 397  EUR 397 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 397  EUR 397 EUR
Τε 31.5.2017
6+2 2 bedroom apartment 249  EUR 249 EUR
7+5 3 bedroom apartment 398  EUR 398 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 398  EUR 398 EUR
Πε 1.6.2017
6+2 2 bedroom apartment 251  EUR 251 EUR
7+5 3 bedroom apartment 398  EUR 398 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 398  EUR 398 EUR
Πα 2.6.2017
6+2 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 200 128  EUR 200 128 EUR
7+5 3 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 300 123  EUR 300 123 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior Special offer (2 nights at least) 300 175  EUR 300 175 EUR
Σα 3.6.2017
6+2 2 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 200 129  EUR 200 129 EUR
7+5 3 bedroom apartment Special offer (2 nights at least) 300 122  EUR 300 122 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior Special offer (2 nights at least) 300 173  EUR 300 173 EUR
Κυ 4.6.2017
6+2 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 200 137  EUR 200 137 EUR
7+5 3 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 300 134  EUR 300 134 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior Special offer (1 nights at least) 300 190  EUR 300 190 EUR
Δε 5.6.2017
6+2 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 200 140  EUR 200 140 EUR
7+5 3 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 300 134  EUR 300 134 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior Special offer (1 nights at least) 300 190  EUR 300 190 EUR
Τρ 6.6.2017
6+2 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 200 137  EUR 200 137 EUR
7+5 3 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 300 134  EUR 300 134 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior Special offer (1 nights at least) 300 190  EUR 300 190 EUR
Τε 7.6.2017
6+2 2 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 200 128  EUR 200 128 EUR
7+5 3 bedroom apartment Special offer (1 nights at least) 300 134  EUR 300 134 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior Special offer (1 nights at least) 300 190  EUR 300 190 EUR
Πε 8.6.2017
6+2 2 bedroom apartment 219  EUR 219 EUR
7+5 3 bedroom apartment 500  EUR 500 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 500  EUR 500 EUR
Πα 9.6.2017 - Σα 10.6.2017
6+2 2 bedroom apartment 350  EUR 350 EUR
7+5 3 bedroom apartment 500  EUR 500 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 500  EUR 500 EUR
Κυ 11.6.2017 - Πε 15.6.2017
6+2 2 bedroom apartment 350  EUR 350 EUR
7+5 3 bedroom apartment 500  EUR 500 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 500  EUR 500 EUR
Πα 16.6.2017 - Σα 17.6.2017
6+2 2 bedroom apartment 350  EUR 350 EUR
7+5 3 bedroom apartment 500  EUR 500 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 500  EUR 500 EUR
Κυ 18.6.2017 - Πε 22.6.2017
6+2 2 bedroom apartment 350  EUR 350 EUR
7+5 3 bedroom apartment 500  EUR 500 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 500  EUR 500 EUR
Πα 23.6.2017 - Σα 24.6.2017
6+2 2 bedroom apartment 350  EUR 350 EUR
7+5 3 bedroom apartment 500  EUR 500 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 500  EUR 500 EUR
Κυ 25.6.2017 - Πε 29.6.2017
6+2 2 bedroom apartment 350  EUR 350 EUR
7+5 3 bedroom apartment 500  EUR 500 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 500  EUR 500 EUR
Πα 30.6.2017
6+2 2 bedroom apartment 350  EUR 350 EUR
7+5 3 bedroom apartment 500  EUR 500 EUR
8+4 3 bedroom apartment Superior 500  EUR 500 EUR